Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của Công ty cổ phần may Á Đông
Authors: Phạm Thị Thu Hương
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Quần áo; Dệt may Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp Việt Nam. Thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty cổ phần may Á Đông. Giải pháp hoàn thiện hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của Công ty cổ phần may Á Đông.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1042
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253943.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253943-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 152,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.