Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá ô nhiễm các hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng benzen (PAH) trong không khí ở Hà Nội và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
Authors: Vũ Đức Duy
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH); Ô nhiễm PAH trong không khí; Phơi nhiễm PAH
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hydrocacbon thơm đa vòng (PAH), đánh giá rủi ro sức khỏe, một số nghiên cứu về PAH trên thế giới và Việt Nam. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích, hiện trạng ô nhiễm PAH trong không khí, đánh giá xu hướng ô nhiễm PAH, đánh giá rủi ro đến sức khỏe từ nguy cơ phơi nhiễm PAH.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10435
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

372

VIEWS & DOWNLOAD

269

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311454.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311454-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 280,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.