Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu định cõ và quy hoạch mạng vô tuyến hệ thống thông tin di động thế hệ ba-WCDMA
Authors: Hoàng Minh Phương
Advisor: Phạm Minh Việt
Keywords: Mạng WCDMA; Thông tin di động
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin di động thế hệ III, quy hoạch mạng vô tuyến WCDMA, các phương pháp tăng cường dung lượng và phủ vùng, định cỡ mạng vô tuyến WCDMA với lưu lượng hỗn hợp thoại và số liệu
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10447
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133916.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.