Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số phương pháp cảnh báo tấn công vào mạng
Authors: Võ Duy Long
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: An ninh mạng
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về mạng, một số kiểu tấn công xâm nhập mạng và hệ phát hịên xâm nhâp mạng đồng thời đưa ra một số phương pháp phát hiện hệ xâm nhập mạng. Đề xuất xây dựng mô hình mạng cho mạng của công an thành phố Hải Phòng
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10449
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133920.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.