Thông tin tài liệu


Title: Cơ sở dữ liệu quan hệ mờ với các giá trị ngôn ngữ
Authors: Phan Anh Phong
Advisor: Trần Đình Khang
Keywords: Cơ sở dữ liệu quan hệ
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu khái quát về CSDL mờ, biến ngôn ngữ và đại số gia tử, CSDL quan hệ mờ với các giá trị ngôn ngữ đại số quan hệ và các giàng buộc dữ liệu trong CSDl quan hệ mờ chứa các giá trị ngôn ngữ
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10450
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

71

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133923.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 945,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.