Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật Vinatex
Authors: Ngô Sỹ Công
Advisor: Nguyễn Hồng Minh
Keywords: Trường cao đẳng; Giáo dục đào tạo
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề. Phân tích thực trạng trường trường Cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật Vinatex. Hoạch định chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật Vinatex
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1046
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253073.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253073-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 164,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.