Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và xây dựng công cụ hỗ trợ học trực tuyến cho học sinh và sinh viên
Authors: Phùng Ngọc Vững
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Công cụ hỗ trợ học trực tuyến; Elearningclient
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu việc giáo dục trực tuyến; các vấn đề, hệ thống của việc học trực tuyến hiện nay. Đề xuất giải pháp khắc phục vấn đề và định hướng công nghệ. Xây dựng ứng dụng hỗ trợ trực tuyến - elearningclient.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10470
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

832

VIEWS & DOWNLOAD

519

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311495.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311495-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 559,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.