Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và xây dựng công cụ hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy trực tuyến
Authors: Nguyễn Văn Lý
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Giáo dục trực tuyến
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu giáo dục trực tuyến ngày nay, lợi ích của giáo dục trực tuyến, phân loại giáo dục trực tuyến, một số hệ thống giáo dục trực tuyến hiện nay. Một số giải pháp công nghệ trong lĩnh vực tạo bài giảng trực tuyến. Phân tích thiết kế và triển khai hệ thống.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10471
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

70

VIEWS & DOWNLOAD

144

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311496.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311496-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 534,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.