Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ mạng thế hệ sau "Next Generation Network"
Authors: Nguyễn Đức Toàn
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Dịch vụ viễn thông; Quản trị mạng
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu xu hướng phát triển công nghệ viễn thông và các dịch vụ viễn thông, giải pháp và cấu trúc NGN của một số nhà cung cấp và các tổ chứcQuốc tế, mạng thế hệ sau (Next Generation Network). Quản lý mạng và giới thiệu mô hình NGN của VNPT và xây dựng giải pháp cho mạng bưu điện HN
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10493
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

70

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000133937.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.