Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ điện thoại IP và khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ tại Việt Nam
Authors: Trần Văn Đôn
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Điện thoại IP; Chuyển mạch
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về điện thoại IP, số hoá thoại, kỹ thuật chuyển mạch VoIP, khảo sát và đánh giá chất lượng dịch vụ VoIP tại Việt Nam
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10495
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

65

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133940.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.