Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng tính chất xúc tác trên cơ sở Pt/rGO cho phản ứng oxi hóa điện hóa etanol
Authors: Vũ Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Hồng Liên
Vũ Thị Thu Hà
Keywords: Oxi hóa điện hóa etanol; Pin defc
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về pin defc, quá trình oxi hóa điện hóa etanol trong pin defc, tình hình nghiên cứu xúc tác anođe trên cơ sở pt/g cho pin defc trên thế giới, tình hình nghiên cứu ở Việt Nam. Tổng hợp xúc tác, các phương pháp đặc trưng tính chất xúc tác. Kết quả nghiên cứu đặc trưng tính chất của GO, rGO, đặc trưng tính chất và đánh giá hoạt tính oxi hóa điện hóa của xúc tác Pt/rGO biến tính.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10499
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311521.pdf
    Restricted Access
  • Size : 22,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311521-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 508,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.