Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế bộ nguồn chiếu sáng led ứng dụng trong smart home
Authors: Đoàn Văn Dương
Advisor: Tạ Cao Minh
Keywords: Smart home; Bộ nguồn chiếu sáng led
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chiếu sáng led ứng dụng trong smart home. Tính toán và thiết kế mạch lực. Mô hình hóa và thiết kế bộ điều khiển. Thiết kế hệ thống điều khiển từ xa. Mô phỏng phần điều khiển từ xa bằng proteus, mô phỏng phần công suất bằng phần mềm PSIM. Thực nghiệm bộ nguồn, thực nghiệm kết hợp bộ điều khiển từ xa và bộ nguồn.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10507
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311533.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311533-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 292,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.