Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thử nghiệm đánh giá hiệu năng áp dụng trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam
Authors: Lê Văn Hùng
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu dân tộc thiểu số
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về hiệu năng phần mềm. Giá trị tính năng và đo lường hệ thống. Nêu phương pháp đo lường giá trị tính năng của hệ thống phần mềm. Áp dụng thử nghiệm trên phần mềm quản lý CSDL các dân tộc thiểu số Việt Nam.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10514
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311541.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311541-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 217,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.