Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Ba Vì và đề xuất giải pháp quản lý, xử lý chất thải
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hà
Advisor: Đặng Minh Hằng
Keywords: Ô nhiễm môi trường; Xử lý chất thải Ba Vì
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tình hình chăn nuôi gia súc tập trung và các vấn đề môi trường liên quan. Nêu phương pháp nghiên cứu. Hiện trạng môi trường chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Ba Vì. Đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Ba Vì.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10516
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311543.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311543-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 194,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.