Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình logic mờ cho bài toán mô phỏng thủy triều tại khu vực cửa sông ven biển
Authors: Bùi Hữu Anh Tuấn
Advisor: Phạm Văn Hải
Keywords: Mô hình logic mờ; Mô phỏng thủy triều
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống tạo triều phong phòng thí nghiệm; cơ sở lý thuyết triều; nghiên cứu mô hình. Các mô hình điều khiển hệ thống. Đề xuất mô hình hệ thống điều khiển tạo triều cho phòng thí nghiệm. Mô phỏng thử nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10518
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311547.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311547-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 300,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.