Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo dây nano silic đơn tinh thể trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt
Authors: Triệu Quang Tuấn
Advisor: Chu Mạnh Hoàng
Keywords: Chế tạo dây nano silic đơn tinh thể; Công nghệ vi cơ khối ướt
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dây nano silic, một số ứng dụng cơ bản của dây nano silic đơn tinh thể, khảo sát một số phương pháp chế tạo dây nano silic. Quy trình chế tạo của dây nano silic đơn tinh thể bằng công nghệ vi cơ khối ướt phiến vật liệu silic đơn tinh thể định hướng,...Kết quả thực nghiệm về chế tạo dây nano silic thông qua ảnh hiển vi điện tử quét.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10522
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

93

VIEWS & DOWNLOAD

27

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311551.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311551-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 212,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.