Thông tin tài liệu


Title: Phát triển thuật toán tìm đường bao phủ cho robot lau nhà
Authors: Phạm Tuấn Khánh
Advisor: Ngô Lam Trung
Keywords: Thuật toán tìm đường bao phủ; Robot lau nhà
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số thuật toán tìm đường bao phủ hiện nay. Tổng quan về ROS. Phát triển thuật toán tìm đường bao phủ với nhiều robot dùng ROS.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10526
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

115

VIEWS & DOWNLOAD

222

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311557.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311557-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 301,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.