Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng kho dữ liệu đảm bảo hiệu năng cho ngân hàng và hệ thống báo cáo phân tích khách hàng
Authors: Lê Minh Châu
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Báo cáo phân tích khách hàng; Dữ liệu khách hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống kho dữ liệu. Xây dựng hệ thống kho dữ liệu đáp ứng hiệu năng xử lý cho ngân hàng. Thiết kế chi tiết kho dữ liệu và áp dụng với bài toán phân tích khách hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10527
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

95

VIEWS & DOWNLOAD

157

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311558.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311558-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 352,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.