Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu - ứng dụng phương pháp và công cụ kiểm thử phần mềm tự động
Authors: Tô Thị Nga
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Công cụ kiểm thử phần mềm tự động
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kiểm thử tự động và công cụ tự động. Tự động hóa kịch bản kểm thử sử dụng selenium. Triển khai và kiểm thử hệ thống.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10528
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

65

VIEWS & DOWNLOAD

159

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311559.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311559-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 365,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.