Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu công nghệ và xây dựng cổng thông tin điện tử của UBND xã/phường (UBND xã Xuân Phương
Authors: Phạm Văn Chiến
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Cổng thông tin điện tử; Uỷ ban nhân dân xã Xuân Phong
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan công tác quản lý hồ sơ hành chính; portal - cổng thông tin điện tử; ngôn ngữ lập trình web PHP; cơ sở dữ liệu MYSQL. Xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ quản lý hồ sơ hành chính một cửa của UBND xã/phường. Kết quả nghiên cứu giao diện cửa sổ làm việc của người dùng, các chức năng admin quản lý.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10529
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

34

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311560.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311560-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 267,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.