Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống hỗ trợ giảng dạy tại Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương
Authors: Nguyễn Thị Lan
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Hệ thống hỗ trợ giảng dạy; Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu vai trò của công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học; các phương pháp sử dụng CNTT trong dạy học; tác dụng của hệ thống hỗ trợ giảng dạy. Nghiên cứu tìm hiểu công nghệ. Xây dựng hệ thống
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10532
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

129

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311563.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311563-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 396,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.