Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá tổn thất điện năng do sóng hài gây ra trong hệ thống cung cấp điện các công trình dân dụng và các yếu tố ảnh hưởng
Authors: Hoàng Trần Thành
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Tổn thất điện năng; Sóng hài
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng, về sóng, nguồn gốc sinh sóng hài và các yếu tố ảnh hưởng của sóng hài,..xây dựng mô hình tính toán đánh giá tổn thất điện năng do sóng hài gây ra trong hệ thống cung cấp điện các công trình dân dụng. Tính toán và đánh giá tổn thất điện năng do sóng hài cho tòa nhà N07-B3 Dịch Vọng Cầu Giấy HN.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10534
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

44

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311565.PDF
    Restricted Access
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311565-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 72,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.