Thông tin tài liệu


Title: Kiểm thử và đánh giá thành phần mềm trong phát triển phần mềm hướng thành phần
Authors: Vũ Thị Dương
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm hướng thành phần
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiêụ tổng quan về thành phần phần mềm và phát triển phần mềm hướng thành phần, mô hình thực nghiện kiểm thử thành phần phần mềm, lý thuyết độ đo và đánh giá.
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10546
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

66

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133972.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.