Thông tin tài liệu


Title: Chuẩn nén MPEG - 2 đối với dữ liệu đa phương tiện trên môi trường mạng
Authors: Ly Vattana
Advisor: Đỗ Trung Tuấn
Keywords: MPEG-2; Nén dữ liệu
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về chuẩn của MPEG 2, công nghệ mạng băng rộng, truyền video - audio qua mạng ATM.
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10548
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133975.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.