Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp Support Vector Machines và ứng dụng
Authors: Vũ Việt Vũ
Advisor: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Phương pháp SVM
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các khái niệm cơ bản, không gian đặc trưng, phương pháp Support Vector Machines và 1 số ứng dụng của phương pháp SVM.
Description: Luận văn tiến sĩ/ chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10549
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133976.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.