Thông tin tài liệu


Title: Phân tích - Thiết kế hệ thống điều khiển an toàn cho giàn khai thác của Vietsovpetro
Authors: Nguyễn Quốc Nam
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Vietsovpetro; Hệ thống điều khiển an toàn cho giàn khoan
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quá trình và thiết bị trên giàn khoan khai thác dầu, vị trí hệ thống điều khiển an toàn sis trên giàn khai thác. Cơ sở và thực tế hệ thống điều khiển an toàn trên giàn khoan dần khí. Thiết kế mô phỏng và chạy thử trên wincc.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10556
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311599.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311599-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 113,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.