Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho trạm phát điện của nhà máy nhiệt điện
Authors: Nguyễn Hoàng Nam
Advisor: Phạm Quang Đăng
Keywords: Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát; Trạm phát điện của nhà máy nhiệt điện
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về scada và trạm phát điện trong nhà máy nhiệt điện. Cấu trúc hệ thống scada cho trạm điện 220kv nhiệt điện Nghi Sơn 1. Giới thiệu về tiêu chuẩn IEC 61850.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10561
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311601.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311601-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 434,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.