Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng mạng nơron trong điều khiển thích nghi
Authors: Ngô Ngọc Hoàng
Advisor: Đào Phương Nam
Keywords: Mạng nơron nhân tạo; Điều khiển thích nghi robot
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng nơron nhân tạo. Điều khiển thích nghi, robot, mạng nơron và bộ điều khiển phản hồi rise. Ứng dụng mạng nơron truyền thẳng và bộ điều khiển rise trong điều khiển thích nghi robot.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10569
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311609.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311609-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 262 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.