Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá khả năng tải và độ tin cậy của các hệ thống cung cấp điện
Authors: Đặng Diệu Hương
Advisor: Trần Đình Long
Keywords: Cung cấp điện; Độ tin cậy
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khái niệm chung về độ tin cậy cung cấp điện. Các chỉ tiêu thường dùng để đánh giá độ tin cậy trong hệ thống điện. Sử dung mô hình Grapl để đánh giá khả năng tải của hệ thống cung cấp điện. Tính toán kỳ vọng thiếu hụt điện năng trong hệ thống cung cấp điện.Các biện pháp nâng cao độ tin cậy hệ thống cung cấp điện; Ví dụ áp dụng; Kết luận
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10573
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128331.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.