Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật phản ứng tạo monocanxi photphat từ axit phosphoric và các nguyên liệu chứa canxi
Authors: Nguyễn Văn Giỏi
Advisor: Tạ Hồng Đức
Keywords: Axit phosphoric; Kỹ thuật phản ứng tạo monocanxi photphat
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Mono calcium phosphate (MCP), các ứng dụng của MCP, công nghệ sản xuất MCP. Nêu phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu thực nghiệm xác định kỹ thuật phản ứng tạo MCP. Kết quả nghiên cứu các thông số kỹ thuật tổng hợp MCP, phân tích mẫu thu được, đề xuất quy trình công nghệ sản xuất MCP, một số yêu cầu về tính toán và thiết kế thiết bị.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10600
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311651.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311651-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 365,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.