Thông tin tài liệu


Title: Chế độ không đối xứng của lưới điện trung áp và giải pháp cung cấp điện không đối xứng
Authors: Trần Xuân Tuấn
Advisor: Trịnh Hùng Thám
Keywords: Không đối xứng; Lưới điện
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chế độ không đối xứng,các phương pháp nghiên cứu chế độ không đối xứng. Đặc điểm lưới điện trung áp
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10607
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128341.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.