Thông tin tài liệu


Title: Một số vấn đề xác thực và ứng dụng
Authors: Vũ Thanh Vân
Advisor: Phan Trung Huy
Keywords: Xác thực điện tử
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về xác thực điện tử. Trình bày lý thuyết số học, lý thuyết mã hoá, chữ ký điện tử, các giao thức trong mã hoá dung trong xác thực điện tử. ứng dụng của xác thực trong thương mại điện tử, các giao thức bảo mật trong thanh toán điện tử. Xây dựng thư viện mã hoá và ứng dụng cho hệ chữ ký điện tử.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10627
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128924.pdf
      Restricted Access
    • Size : 967,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.