Thông tin tài liệu


Title: Phân tích tình hình sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong Nhà máy luyện gang-Công ty gang thép Thái Nguyên
Authors: Hà Thị Thanh Hoa
Advisor: Nghiêm Sĩ Thương
Keywords: Nhà máy; Giải pháp
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh,phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong nhà máy luyện gang-Công ty thép Thái Nguyên.
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10633
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

27

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128696.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.