Thông tin tài liệu


Title: Phân tích tình hình sử dụng lao động và xây dựng một số giải pháp hoàn thiện tại công ty xây dựng và khai thác than Thái Nguyên
Authors: Nguyễn Thị Thuỷ
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Sử dụng lao động; Khai thác than
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về công tác quản lý lao động, thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xử lý lao động tại công ty xây dựng và khai thác than Thái Nguyên
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10645
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128714.pdf
      Restricted Access
    • Size : 735,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.