Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên
Authors: Nguyễn Tiến Long
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Cạnh tranh; Doanh nghiệp
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực trạng sản xuất kinh doanh và một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng I Thái Nguyên
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10655
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128728.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.