Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng sử dụng kỹ thuật lưu lượng đa lớp
Authors: Trần Thị Ngọc Lan
Advisor: Trần Thị Ngọc Lan
Keywords: Chuyển mạch; Mạng thông tin
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu mạng chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS; Tổng quan GMPLS; Kỹ thuật lưu lượng và kỹ thuật lưu lượng đa lớp trong mạng quang; Phương pháp kỹ thuật lưu lượng đa lớp đối với hiệu quả nâng cao chất lượng dịch vụ.
Description: Luận văn Thạc sĩ khoa học - Chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10660
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128736.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.