Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật điều chế đa Tone DMT nâng cao tốc độ truyền số liệu trên đường dây điện thoại. ứng dụng trong truyền số liệu sử dụng công nghệ ADSL
Authors: Lý Kiệt
Advisor: Đỗ Xuân Thu
Keywords: ADSL; Truyền số liệu
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vè đường dây thuê bao số; phương tiện truyền dẫn cáp đồng; Kỹ thuật điều chế trong công nghệ ADSL; MODEM ADSL
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10670
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128756.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.