Thông tin tài liệu


Title: Tính toán phân tích chế độ xác lập và đánh giá hiệu quả bù kinh tế của lưới điện phân phối thuộc tỉnh Hủa Phăn CHDCND Lào
Authors: Vanthanuvong Sikapoun
Advisor: Lã Văn Út
Keywords: Hiệu quả bù kinh tế; Lưới điện phân phối; Hủa Phăn CHDCND Lào
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về lưới điện phân phối tỉnh Hủa Phăn. Sử dụng phần mềm conus tính toán chế độ xác lập và đánh giá hiện trạng lưới điện 35KV tỉnh Hủa Phăn. Phương pháp tính toán lựa chọn vị trí và dung lượng bù tối ưu. Tính toán xác định phương án bù kinh tế tối ưu cho lưới điện phân phối 35KV tỉnh Hủa Phăn.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10672
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

33

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310514.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310514-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 334,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.