Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ CAD/CAM-CNC vào thiết kế gia công khuôn
Authors: Đoàn Văn Lượng
Advisor: Trương Hoành Sơn
Keywords: Công nghệ CAD/CAM-CNC; Thiết kế gia công khuôn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC. Nghiên cứu về khuôn mẫu để ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC vào thiết kế chế tạo. Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC để thiết kế khuôn và lập chương trình gia công lòng, lõi khuôn. Kết quả gia công và đánh giá chung về sản phẩm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10675
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310518.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310518-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 209,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.