Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức
Authors: Phạm Đức Thuận
Advisor: Đỗ Hoàng Tiến
Keywords: Chuyển mạch
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về chuyển mạch nhãn da giao thức; chất lượng dịch vụ và kỹ thuật lưu lượng trong MPLS; GMPLS
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10676
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128757.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.