Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về giao thức SMPP và phát triển các ứng dụng qua giao thức SMPP trên mạng di động (Mobiphone)
Authors: Trần Minh Cương
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Giao thức; Mạng thông tin
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu về giao thức SMPP phát triển dịch vụ qua giao thức SMPP cho mạng thông tin di động VMS/Mobiphone
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10679
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128760.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.