Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng của VHF Data Link Mode 4 trong môi trường CNS/ATM
Authors: Lâm Mạnh Hùng
Advisor: Nguyễn Phương
Keywords: CNS/ATM; Hệ thống thông tin
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hệ thống quản lý bay CNS/ATM, quản lý thông tin ATM, các dịch vụ VDL
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10680
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128761.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.