Thông tin tài liệu


Title: Một số phương thức điều khiển mạng truyền dẫn quang thế hệ mới
Authors: Đặng Thị Từ Mỹ
Advisor: Nguyễn Viết Nguyên
Keywords: Chuyển mạch; Mạng quang
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Phương thức điều khiển mạng quang IP thế hệ mới như phương thức điều khiển động theo mô hình xếp chồng và phương thức điều khiển tích hợp theo mô hình hàng ngang
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10682
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128762.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.