Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống tính toán mô phỏng thăm dò địa chất trong ngành dầu khí
Authors: Đặng Khánh Trung
Advisor: Tạ Tuấn Anh
Keywords: Thăm dò địa chất; Hệ thống tính toán mô phỏng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mô hình thu nổ địa chấn. Giới thiệu về madagascar. Phát triển phần mềm hỗ trợ thí nghiệm mô phỏng địa chấn. Thử nghiệm bài toán mô phỏng địa chấn trên nhiều hệ thống.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10683
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310522.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310522-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 297,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.