Thông tin tài liệu


Title: Tiếp cận toàn cục giải bài toán bè cực đại với trọng số dương trên các cạnh
Authors: Đỗ Thị Thanh Hoa
Advisor: Nguyễn Cảnh Nam
Keywords: Bài toán bè cực đại
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số kiến thức trong giải tích lồi, hàm lồi, dưới vi phân, quy hoạch DC và DCA, bài toán bè cực đại với trọng dố dương trên các cạnh. Thuật toán nhánh cận giải bài toán toàn phương với biến 0-1. Kỹ thuật ước lượng cận bằng DCA và sự kết hợp với thuật toán nhánh cận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10686
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310526.pdf
    Restricted Access
  • Size : 659,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310526-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 332,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.