Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm hệ thống đơn thuốc điện tử tại Việt Nam theo mô hình mạng lưới surescripts
Authors: Võ Tư Duy
Advisor: Nguyễn Hữu Đức
Keywords: Đơn thuốc điện tử Việt Nam; Mạng lưới surecripts
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đơn thuốc điện tử và mạng lưới surecripts. Nền tảng công nghệ web API và mô hình phát triển website MVC. Xây dựng hệ thống đơn thuốc điện tử surescript VN
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10691
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310532.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310532-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.