Thông tin tài liệu


Title: Phân tích ngữ nghĩa ẩn trong dữ liệu với PLSA
Authors: Lưu Trọng Đại
Advisor: Thân Quang Khoát
Keywords: Mô phình PLSA; Ngữ nghĩa ẩn trong dữ liệu
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về học máy, ngữ nghĩa ẩn, mô hình xác suất và chủ đề, một số thuật ngữ, kí hiệu. Mô phình PLSA phân tích ngữ nghĩa ẩn trong văn bản. Thực nghiệm và đánh giá dữ liệu, perplexity,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10702
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

65

VIEWS & DOWNLOAD

169

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310540.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310540-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 273,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.