Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu và đánh giá các giải pháp ảo hóa
Authors: Triệu Tuấn Đạt
Advisor: Ngô Lam Trung
Keywords: Đánh giá giải pháp ảo hóa; Tìm hiểu giải pháp ảo hóa
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái niệm và các nền tảng ảo hóa. Các giải pháp ảo hóa, thử nghiệm so sánh hiệu năng các giải pháp ảo hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10708
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

69

VIEWS & DOWNLOAD

150

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310548.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310548-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 356,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.