Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong hệ thống thông tin di động tế bào DS-CDMA
Authors: Lê Quang Thắng
Advisor: Lê Chí Quỳnh
Keywords: Hệ thống thông tin
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý thuyết cơ bản về kỹ thuật trải phổ và kỹ thuật trải phổ dãy trực tiếp.Nêu ảnh hưởng của nhiễu trong hệ thống thông tin di động tế bào DS-CDMA và phương pháp triệt nhiễu bằng lọc tự thích nghi
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10726
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128782.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.