Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật thông tin vệ tinh và thiết kế trạm mặt đất
Authors: Lê Anh Tuấn
Advisor: Đỗ Hoàng Tiến
Keywords: Thông tin vệ tinh; Thiết kế
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh; Một số phương pháp điều chế số dùng trong thông tin vệ tinh; Trình bày các vấn đề về mã Turbo tính toán đường truyền và thiết kế trạm vệ tinh mặt đất Viettelsat 1
Description: Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10734
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128786.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.